top of page

Corona/COVID-19


Dear friends. Due to the current situation regarding the coronavirus outbreak, we have make an addendum to the SWENOTECA-guidelines in regard to treating patients with germ cell tumours during the outbreak.

PM för Testikelcancerbehandling under Coronaepidemin

1. Vi rekommenderar telefonbesök för kontroller. Även nybesök stadium I surveillance kan ske med telefon om så skulle bedömas lämpligt

2. Stadium I:

Seminom - surveillance för alla.

Nonseminom utan kärlinväxt- surveillance för alla.

Nonseminom med kärlinväxt - 1 adjuvant BEP om lungfrisk. Om riskfaktorer för Bleomycin (ålder >50, rökare) kan surveillance övervägas även för denna patientgrupp som skall provtas varannan månad i sådant fall.

3. Spridd sjukdom God prognosgrupp - 3 BEP om inte riskfaktorer för Bleomycin föreligger. Om patienten röker eller är >40 år rekommenderas PEI x 3 eller EP x 4. För patienter med pågående BEP och riskfaktorer för pneumonit/bleomycintox rekommenderas byte till PEI Intermediär och dålig prognosgrupp - 4 PEI

4. Påvisad Coronavirus/COVID-19 sjuka före behandlingsstart

Dessa skall ej behandlas med Bleomycin.

Om i god prognosgrupp - överväg att skjuta fram behandling 14 dagar tills symptomfri/isolering över. Behandlas med EP x 4 alternativt PEI x 3.

5. Påvisad COVID infektion under cytostatika –diskussion inom SWENOTECA nätverket. Om patienten asymtomatisk eller har ringa symtom rekommenderas att cytostatika fullföljes men utan Bleomycin.

6. Kliniskt stadie IIA/B med metastas under 3 cm – cytostatika eller strålbehandling och diskussion på nationell MDK (inte kirurgi i första hand som det står i vårdprogrammet, pga risken för respiratorbehov)

7.G-CSF ges vid cytostatikabehandling oavsett stadium för att undvika neutropen feber och behov av inneliggande vård.

8. Högdosbehandling – testning för coronavirus i samråd med hematolog och infektionsläkare lokalt

9. Patienter som har fått Bleomycin nyligen kan ev löpa större risk för komplikationer om de skulle ha behov av respiratorvård för en Coronainfektion.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page