Annual meeting 2019

March 1, 2019

Kjære SWENOTECA venner. Endelig program og invitasjon for årets stormøte er vedlagt. Møtet er på Gardermoen torsdag 4. april. Påmeldingsfrist er 19. mars.

 

Dear SWENOTECA-friends. The final program and invitation for this years annual meeting is enclosed. The meeting is being held at Gardermoen April 4th. Deadline for registration is March 19.

 

 

Stormøtet SWENOTECA – program

Når: 4/4 10.00–16.00

Radisson Blue, Gardermoen flyplass, Oslo, Norge

 

Vennligst svar innen 19. mars

 

Program:

09.30–10.00     KAFFE OG FROKOST

10.00-10.30     SWENOTECA V/VII Resultat metastatiske seminom – Norge

            (Andreas Haaland)

10.30-11.00      RETROP – Endelige data           

            (Axel Gerdtsson)

11.00-11.15      Kaffepause

11.15-11.45    Oppdateringer og addendum SWENOTECA. Væskekontroller ved cisplatinbehandling og spermienedfrysning

            (Gabriell Cohn-Cedermark, Olof Ståhl)

11.45-12.15      Oppdatering på ABC-studien, MIR-studien, Testis-CAB

            (Torgrim Tandstad, Olav Dahl, Jan Oldenburg)

12.15-13.00      Årets nyheter innen testikkelkreft

           (Torgrim Tandstad)

13.00-14.00      Lunsj

14.00-15.00      Invitert foredrag «Best of DaTeCa»

            (Gedske Daugaard)

1500-15.30       Tid for målrettet MR kontroller? Erfaring fra 2300 undersøkelser

            (Erik Rud, Carl W. Langberg)

15.30-15.35      Kaffe

15.35-16.00      Knepige fall og pasienter fra Rolf Wahlquist

 

 

 

 

 

 

Inviter gjerne kollegaer, LIS-leger eller andra medarbeidere!

Forsøk å få din klinikk til å betale reisen. Norske deltagere kan ikke få dekket reiseutgifter av SWENOTECA.

 

For svenske deltagere som ikke får dekket reiseutgifter fra egen klinikk, så kan SWENOTECA dekke reiseutgifter. Dette gjelder kun en person per klinikk.

 

Påmelding senest 19. mars per e-mail till SWENOTECA´s sekretariat.

Monika.U.Andersson@skane.se

Tel: +46 70-645 22 63

Gi beskjed om evt. spesialkost

Vi ønsker oppdatert e-mail lister for alle SWENOTECA venner. Om noen blir oppmerksom på feil adresser, eller ønsker at nye skal legges til e-mail listen ta kontakt med Monika slik at vi kan få oppdatert listen. Om noen av de som mottar denne mail ikke lenger arbeider med cancer testis ta kontakt med Monika, slik at man kan bli fjernet fra listen.

 

Med hjertelig hilsen

 

Torgrim Tandstad

 

Vennligst svar innen 19. mars

 

 

 

 

 

 

 

 

För svenska deltagare gäller annars för reseersättning att:

 

Fakturan skall ställas till:

Karolinska Institutet

Fakturor

Box 23109

104 35 STOCKHOLM

 

OBS! Beställarens namn ska alltid anges i fakturan,

och dessutom referens ZZK7GABCOH

 

Flygbiljetten/seatinglappen skall skickas in efter avslutad resa.

 

alternativt:

skicka reseräkning till: Gabriella Cohn Cedermark, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm, på bifogad ”Utlägg enligt bilaga- Karolinska Institutet” för deltagande i SWENOTECA möte med alla originalkvitton (inkl seatinglapp, upptejpade på papper), namn, personnummer, bostadsadress, samt banknamn och konto för inbetalning. Skriv under " kvitteras". Gabriella har ingen sekreterarhjälp i Stockholm för SWENOTECA-arbete varför vi ber er att göra allt omsorgsfullt (från sakattest och nedåt behöver ej fyllas i).

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

Kjære SWENOTECA venner. Endelig program og invitasjon for årets stormøte er vedlagt. Møtet er på Gardermoen torsdag 4. april. Påmeldingsfrist er 19. m...

Annual meeting 2019

March 1, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts

March 1, 2019

October 30, 2015

April 9, 2015

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

​​​Contact Us

SWENOTECA

Kreftklinikken, St. Olavs Hospital,

Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim, Norway

Follow Us

  • w-facebook

swenoteca.org

 © 2015 SWENOTECA